дебелина(мм)
кг/кв.м
височина(см)
1.8
3.900
50-200
2
4.700
50-200


дебелина(мм)
кг/кв.м
височина(см)
1.8
2.700
50-220
2
3.370
50-250
2.2
3.950
50-250



дебелина(мм)
кг/кв.м
височина(см)
1.8
2.000
50-250
2
2.500
50-250
2.2
2.940
50-250
 
© 2007-2011 ФЕРИТ ЕООД - Всички права запазени